Tina Palu

Nekonvenční malířka

Tina Palu se narodila v roce 1985 ve městě Jerevan. Od roku 2000 žije a tvoří v Praze. Své dětství prožila na různých místech po celém světě. Umělkyně žila na různých kontinentech a často měnila prostředí a školy. Díky tomu získala skvělý rozhled, schopnost adaptace a zdroj inspirace z mnoha kultur. Život v emigraci měl silný vliv na utváření vztahu k umění. Po absolvování gymnázia v letech 2005 – 2011 studovala diplomacii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Svoboda, nezávislost a nekonvenčnost jsou jeíi hlavním životním krédem. Malování je jí způsob sebevyjádření.

Tina Palu se poprvé začala zajímat o umění již v prvním ročníku střední školy, i přes počáteční nesouhlas svých rodičů a tlak na „použitelnější“ kariéru. Její tvorba se od té doby vyvíjela, přičemž se nechala inspirovat jednoduchostí kompozice Marka Rothka a touhou vyjádřit složitá témata prostřednictvím jednoduchých prvků.

Umělkyně se nebojí výzev a s pokorou přijímá i ty nejnáročnější. Její tvorba se vždy vyvíjí, a to je pro ni zásadní. Snaží se vyhrávat nad vlastní leností, pesimismem a ega, což ji motivuje k neustálému objevování nových stylů a technik. Tinu můžete sledovat na jejím instagramu @tina.palu a navštívit ji můžete přímo v její galerii www.pomgallery.cz 

Co pro vás znamená hojnost?

Hojnost pro mě znamená rodina pohromadě u velkého stolu, kdy každý má práci, kterou miluje, a můžeme si dovolit dobré bydlení, jídlo a cestování.

Tedy hojnost je v mém pojetí skromný požadavek na základní potřeby a něco málo navíc, na co se těším.

 

A kdybyste nebyla tam, kým jste nyní, kde byste byla?

Vím určitě, že kdybych nebyla malířka, byla bych psycholožka. Mám dar ( a v dnešní době to je dar) umět poslouchat, když druhý člověk mluví. Měla bych vlastní soukromou útulnou ordinaci a pomohla bych hodně lidem vrátit jejích duševní klid.