Renáta Millerová

HR Director CZ, SK, PL, HR, SRB ThermoFisher Scientific

Kdy a kde se můžeme potkat?

MENTORING Brno 10:40 - 11:40 hod. / 15:35 - 16:25 hod.

Téma „Empowerement – Budování komunit a otevřené firemní kultury aneb je to o lidech“

Pojďme si nasdílet, co funguje u vás a já vám povím, jak k change managementu přistupuji já. Ja se mně daří či nedaří otvírat a přinášet nové témata. Jak řeším disrupce a složité témata. Jak buduji ambasadorství ve firmě a jak osamostatňuji své projekty, aby dál žily svou cestou a bylo o ně dobře pečováno. A jak klíčovou roli hraje v transformaci firemní kultury leadership?

Bio

Ke společnosti ThermoFisher Scientific se Renata Millerová připojila v roce 2016 díky akvizici se společnosti FEI, kde pracovala jako HR manažerka. V této roli si postupně prošla celou firmou a v roce 2019 se stala HR country leadryní pro Českou a Slovenskou republiku s péčí o všechny divize a pobočky ThermoFisher Scientific. Brněnská pobočka ThermoFisher Scientific již v této době představovala jednu z největších poboček této firmy co do počtu zaměstnanců. V covidových letech dostala navíc do péče ad interim HR vedení druhé největší pobočky v Litvě, kde měla na starosti vybudování nového HR týmu a podporu růstu pobočky. V roce 2021 se stala HR ředitelkou pro Česko, Polsko, Slovensko, Srbsko a Chorvatsko. V posledních letech se věnuje hlavně podpoře růstu, akvizicím a různým harmonizačním a restrukturalizačním projektům, je členkou boardu domovské brněnské entity a úzce spolupracuje se zástupci businessu v jednotlivých zemích. Předtím pracovala ve společnostech PPF – Home Credit, Siemens a Volksbank rovněž v oblasti HR.

Je amsadorkou v oblasti diverzity a inkluze a aktivně spolupracuje a podporuje budování komunit ve firmě a vzdělávácí a rozvojové platformy mimo ni. Je aktivní Femme Palette mentorkou, členkou D&I Shapers a Business Pride Forum. V roce 2022 byla klubem zaměstnavatelů nominována na Osobnost roku v oblasti HR. Český ThermoFisher Scientific se pod jejím vedením dlouhodobě umísťuje na prvních příčkách Zaměstnavatele Jihomoravského kraje a Zaměstnavatele nejlépe hodnoceného studenty. Je maminkou dvou dcer.

 

CO PRO VÁS ZNAMENÁ HOJNOST?

Znamená pro mě stav mysli, který nám umožňuje vidět svět jako místo plné možností a příležitostí, bohatství vztahů, emocí a duševního rozvoje. Je to taky život, který žiju s rodinou, přáteli, ve zdraví a svobodě volby, inspirace a učení se. Je to také stav pokory, kdy vidím a vnímám věci v své šířce a taky věci, na které nedohlédnu a nutí mě přemýšlet.

 

KDYBYSTE NEBYLA, KÝM JSTE NYNÍ, KDE BYSTE BYLA?

Myslím si, že není žádné co by, kdyby, což neznamená nemít sny. Dnes jsem dobře tam kde jsem a kde mě život v budoucnu zavede ještě uvidím. Pro mě je nedílnou součástí všeho, co dělám rozvoj a hledání nových příležitostí, které naplňují a sytí moje ambice a kreativní část osobnosti.