Martina Horká

Jednatelka DM drogerie, top 100 Forbes ženy

Kdy a kde se můžeme potkat?

MENTORING Praha 10:40 - 11:40 hod. / 15:35 - 16:25 hod.

Téma „Sdílený smysl, hodnoty a sebeřízení místo hierarchie, manažerské kontroly a bonusů“

Zní to jako utopie? V dm to ve většině případů funguje. Tento přístup je však nutné neustále rozvíjet v souladu s firemní kulturou, která je v mnoha ohledech jedinečná. V dm nejsou naši zaměstnanci pouhými pracovníky, jsou to spolupracovníci, kteří se aktivně podílejí na budování hodnoty společnosti. Vedoucí pracovníci nejsou jen manažeři, jsou to jedinci, jejichž osobnost a charakter má klíčový vliv na pracovní atmosféru a úspěch celého týmu. A pokud jde o chyby, u nás jsou chápány jako příležitost k růstu a zlepšení, nikoli jako důvod k postihu. Toto vše utváří prostředí, ve kterém roste vnitřní motivace. Dialogická kultura tak, jak ji chápeme a žijeme v dm, stojí na 3 základních pilířích: radikální otevřenosti, vlídnosti a orientaci na smysl. Pokud chcete vědět více, přijměte pozvání ke stolu😊.

Bio

Ke společnosti dm drogerie markt se Martina Horká připojila počátkem roku 1998, kdy nastoupila na pozici sortimentní manažerky. V roce 2002 převzala zodpovědnost za resort marketingu a nákupu, a stala se členem vedení společnosti. Na podzim roku 2006 převzala dodatečně zodpovědnost za jeden z prodejních regionů a o rok později se stala prokuristkou. Jednatelkou společnosti dm je od roku 2017.


Co pro vás osobně představuje hojnost v současném světě? Hojnost blízkých a spřízněných lidí kolem sebe, hojnost míst, kde se dá v klidu projít přírodou a volně se nadechnou a užívat zeleně a hojnost podnětů, které nás lidsky posouvají.

Kdybyste nebyla tam, kde jste nyní, kde byste byla? Kdo ví? Žiji teď a tady.