Kateřina Barbier

Generální ředitelka HP pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko

Kdy a kde se můžeme potkat?

MENTORING Praha 10:40 - 11:40 hod. / 15:35 - 16:25 hod.

 

Téma „Přístup k práci se mění, jak se zorientovat ve světě flexibility a hybridní spolupráce?“

Co podporuje úspěch v současném světě? Flexibilita, aktivní přístup, velký význam má spolupráce a týmovost. Hybridní způsob práce nám umožňuje lépe vybalancovat pracovní a osobní život, a současně přináší příležitosti i rizika v efektivitě a produktivitě. Nabídnu kvalifikovaný pohled a vybídnu k zamyšlení nad tím, jak se mění přístup lidí k práci a jak se s těmito změnami vyrovnat – z pohledu manažerky i ženy-matky.

Bio

Kateřina je zkušenou manažerkou s bohatými mezinárodními zkušenostmi. Před svým loňským návratem do HP vedla francouzskou nadnárodní společnost Legrand v ČR a SR. Předtím v HP působila od roku 2005 a zastávala řadu pozic, mimo jiné pracovala s produktoými manažery z Blízkého východu a Afriky nebo vedla tým prodeje specializovaných počítačových produktů v regionu střední a východní Evropy.

Její mezinárodní vzdělání a pracovní zkušenosti zahrnují pobyty ve Francii, USA a Kanadě. Kateřina je sportovního založení, ve svém volném čase se věnuje sportu, především basketbalu. I v pracovním prostředí tak oceňuje týmového ducha, schopnost působit v zájmu celku. Její zkušenosti ji formovaly do vedoucí pozice, v níž si cení rozmanitých pohledů a kultur. Tato otevřenost a schopnost přizpůsobit se různým kulturním prostředím umožňuje Kateřině efektivně řídit mezinárodní týmy. Její přístup podporuje inkluzivní a dynamické pracovní prostředí, které odráží globální povahu moderního podnikání.

 

Co pro vás znamená hojnost?

Pro mě hojnost neznamená materiální bohatství nebo úspěch v kariéře. Je to spíše stav mysli, kde ocením vše, co mám – zkušenosti, vztahy, možnosti učení a růstu. Hojnost je pro mě také schopnost sdílet a přispívat k rozvoji ostatních, což je v podnikání a v životě obecně nesmírně důležité. Věřím, že pravé bohatství spočívá v rozmanitosti nápadů, zkušeností a perspektiv, které každý jedinec přináší do týmu.

Kdybyste nebyla tam, kde jste nyní, kde byste byla?

Od malička mě fascinovala kulturní rozmanitost, a to jak v rámci jazykových nebo zvykových odlišností v rámci naší relativně malé země, tak v širším mezinárodním kontextu. Vím, že bych určitě i jinde využívala své jazykové a kulturní znalosti a získávala energii z pozorování růstu a rozvoje lidí kolem sebe. Prozradím, že k mým profesním snům patřila třeba novinařina nebo diplomacie.