Eva Poláchová

Členka představenstva Kooperativa

Kdy a kde se můžeme potkat?

MENTORING Praha 10:40 - 11:40 hod. / 15:35 - 16:25 hod. / MENTORING Brno 10:40 - 11:40 hod. / 15:35 - 16:25 hod.

Téma „DOMÁCÍ LEADERSHIP“

Pojďme sdílet příběhy o tom, zda jsme mamky organizátorky, kde rodina je plně zaměstnána školou, kroužky, plánováním volných dní a kde sbíráme zážitky či zda umíme cíleně rozvíjet odpovědnost všech členů rodiny?  Sdílíme s přáteli na sociálních sítích poslední návštěvu super akce na veřejnosti či si se vší pozorností prohlížíme obrázek, který právě namaloval náš syn? Dáváme dostatečný prostor členům své domácnosti, aby byli sami sebou? Čekáme, až bude hotovo či prožíváme hojnost toho, co máme?  

Bio

Eva je hrdou matkou dvou dospělých dcer, které si našly svůj životní příběh, a tří vnoučat, u kterých sleduje, zda v nich najde něco, co se snaží dcerám předávat. Profesně se už takřka 30 let pohybuje v pojišťovnictví, které jí, díky tomu, že je oborem mnoha profesí a z počátku vyplnilo vystudovaný obor statistika, nabídlo v průběhu let mnoho dalšího uplatnění na různých pozicích, v různých společnostech. Dnes na pozici členky představenstva působí v Kooperativě a vedle toho se snaží pomáhat svému manželovi, který spojil svůj profesní život s pomocí a podporou lidem jako zaměstnavatel zdravotně postižených v prostředí chráněného podnikání.   


Co pro vás osobně znamená hojnost? Zjednodušeně je hojnost asi dostatek všeho, co potřebuji k životu a já, vedle těch základních lidských potřeb (jídlo, pití, zdraví a podobně) absolutně nutně potřebuji svoji svatou trojici: lidi, vztahy a vědomí toho, že si svůj život můžu řídit sama.    

 

A kdybyste nebyla tím, kým jste nyní, kde byste byla? Nevím, vlastně o tom takto nikdy nepřemýšlím – tím, čím jsem je moje volba, tady a teď – zásadní pro mě je, že chci s touto volbou takto žít a fungovat a že – kdybych chtěla být něčím jiným – že mám možnost, sílu a svobodu to případně změnit.