Anna Hogenová

Česká kinatropoložka, filosofka a profesorka

Kdy a kde se můžeme potkat?

MENTORING Praha 15:35 - 16:25 hod. / MENTORING Brno 15:35 - 16:25 hod.

Téma „Z vlastního pramene“ 

Anna Hogenová česká kinantropoložka, filozofka a profesorka působící na českých vysokých školách.

Absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její učitele patřil i Zdeněk Svěrák, který ji podle jejích vlastních slov inspiroval k jejímu pozdějšímu studiu češtiny poté FTVS UK a následně FF UK. Část dětství žila u prarodičů v Příbrami, kde ji velmi ovlivnila tam zažitá laskavost jejích prarodičů.

Přednášela na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde byla též vedoucí Oddělení filosofie a etiky, na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filozofie sportu.

 

Co pro vás osobně znamená hojnost? Hojnost se nedotýká věcného bohatství, ale vnitřní bytostné vyrovnanosti, tj. tomu, čemu Epikuros říkal „tišina duše“.

Kdybyste nebyla tím, kým jste nyní, kde byste byla? V lese!!!