Reference

K SEBEROZVOJOVÉMU LEADERSHIP PROGRAMU OPEN MIND

Často žijeme ve slepotě. Nevidíme, či možná ani mnohdy nechceme vidět to, co je kolem nás a jak se dá žít i jinak. Já jsem toho byl příkladem. Když jsem naslouchal přednáškám druhých, mnohdy velmi významných osobností, můžu teď s čistotou říci – každá osoba ve mně zanechala vryp. Přemýšlel jsem o mnohém ne jako o strohé prezentaci, ale o tom, co mi ten daný člověk sděluje, kam mě může nasměřovat.

Ten nejhmatatelnější jsem pak uvedl i sám do praxe. Nikdy v životě mě nenapadlo, že budu chovat včely. Vlastně jsem to tak i neviděl, nevšímal jsem si (ta slepota..). A to, že nyní mohu udělat malý krůček směrem k přírodě – to je pro mě velký krok do dalšího mého života. Děkuji.

Pavel Pendl

Sales director, BERNARD

K ON-LINE KURZU

Firmu Agender a její inspirativní ženu, lektorku a koučku Petru Janíčkovou a jungiánského psychologa a kouče Lukáše Langera vřele doporučujeme pro jejich kvalifikaci, neuvěřitelnou škálu znalostí, profesionalitu, a zejména umění, jak srozumitelně a prakticky předali zaměstnancům České pošty své znalosti v oblasti „Duševní pohody“, „Odolnosti“ a „Energetického managementu“. Série on-line workshopů, přednášek a seminářů u nás měly nesmírný ohlas a s oběma lektory plánujeme spolupracovat dále i v budoucnu.

Ivan Feninec

ředitel lidských zdrojů, Česká pošta

K ON-LINE KURZU

Za celý tým moc děkuji Petře za školení Resilience, které vzhledem k momentální situaci bylo zvoleno jako online varianta se 4 bloky vždy 1x týdně 1,5 hodiny. Dalo nám to tak možnost během týdne konkrétní techniky zažít a praktikovat. Jsme každý jiný a proto je velmi přínosné, že školení dává na výběr několik metod, ze kterých je možné vybrat tu, které s konkrétními účastníky nejvíce rezonuje. Byl to skvělý čas na zamyšlení a každý si z něj odnášíme lepší poznání sebe sama i formy, jak nepříznivé situace nejen lépe překonat, ale i využít pro další život.

Dagmar Šimáčková

Team leader útvaru Platební karty, Česká spořitelna, a.s.

K ON-LINE KURZU

Velmi děkujeme za on-line interaktivní workshop pro účastníky našeho Talent programu a naše HR oddělení s psychologem a koučem Lukášem Langerem. Workshop byl naprosto plnohodnotný, interaktivní s řadou praktických tipů, které můžeme hned aplikovat do každodenní práce i do našich životů. S kolegyněmi jsme se shodly, že bychom všechny uvítaly pokračování. Velmi se těším na další spolupráci. Děkujeme.

Eva Koubíková

HR ředitelka, Allianz pojišťovna, a.s.

K ON-LINE KURZU

Velmi děkujeme a doporučujeme on-line interaktivní seminář s Lukášem Langerem, psychologem a koučem, který nás zasvětil do tématu, jak navodit a udržet duševní pohodu a jak o pozitivní naladění naší mysli průběžně pečovat. Načasování semináře v závěru roku 2020 se ukázalo jako ta pravá cesta k dobití baterek nás všech v týmu. Všichni účastníci byli ze semináře nadšení a techniky, které nás pan psycholog naučil, si nyní osvojujeme v pracovním i domácím prostředí. Ještě jednou děkujeme.

Iva Lorencová

Ombudsmanka, Česká spořitelna, a.s.

K SEBEROZVOJOVÉMU LEADERSHIP PROGRAMU OPEN MIND

Program OPEN MIND se mi hluboce zapsal do srdce. Lidmi, se kterými jsem se setkala. Tématy, kterými jsme společně procházeli. Účastníci i přednášející jsou inspirativní osobnosti a já jsem vděčná, že jsem byla součástí.

Význam všech setkání je pro můj osobní rozvoj zásadní a významný. Uvědomuji si přesahy ze všech absolvovaných setkání, která mohu využít ve všech sférách svého života – osobního i profesního. Témata, která jsou běžná v manažerské praxi jako stres a práce s ním, výživa, způsoby vedení týmu byla podána pro mne v nových souvislostech a s osobní zkušeností přednášejících.

Témata, jako víra a byznys, smrt jako nový začátek nebo mindfulness a meditace pro mne byla objevující a otevřela mi cesty k novému a pro mne málo poznanému.

Organizátoři Petra a Lukáš zorganizovali celý program s citem a respektem a vůlí propojovat. Mají moje díky a můj obdiv k tomu, jak mimořádný a unikátní program vytvořili. Děkuji.

Jana Lysáková

Ředitelka základní a mateřské školy

K SEBEROZVOJOVÉMU LEADERSHIP PROGRAMU OPEN MIND

OPEN MIND mě dovedl k vyšší úrovni osobní rovnováhy tím, že jsem:

více pěstovala vděčnost
rozvíjela vnímavost
zažívala (nebo prožívala) přítomnost.
Skvěle strávený čas.

Monika Horníková

Ředitelka neziskové organizace TŘI, o.p.s.

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

Mentoringový program Byznys ženské kruhy v sobě snoubí hned několik jedinečných přísad:

  • aktuální témata
  • citlivý přístup lektora
  • kratší, ale o to intenzivnější setkávací cykly
  • a především bezpečné prostředí vytvářející prostor pro vzájemné sdílení jak osobních, tak i pracovních prožitků

Díky tomu tak u nás slyšíme pozitivní ohlasy od všech účastnic jako například:

„Program mně osobně pomohl zastavit se a začít přemýšlet o tom, jak je můj pracovní i osobní život naplněn. Podívala jsem se na věci z jiného úhlu a začala hledat tu správnou rovnováhu.“

A to je pro nás jako zaměstnavatele vlastně to nejcennější mít vyrovnané a spokojené zaměstnance. K tomu jim tento program pomůže.

Veronika Kořenková

Head of HR business partnering team, Česká spořitelna, a.s.

K SEBEROZVOJOVÉMU LEADERSHIP PROGRAMU OPEN MIND

„Pomalu se s Petrou a Lukášem blížíme ke konci prvního ročníku a můžu program vřele doporučit. Nastavují zrcadlo, propojují jednotlivé úrovně vědomí, pomáhají najít rovnováhu a hlavně jdou do hloubky. Děkuju!“

Jakub Fizel

CFO, Rodinný pivovar BERNARD, a.s.

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

Petra Janíčková vede již druhým rokem Lean in kruhy žen z korporací – junior kruhy a senior kruhy pro sdružení Business Leaders Forum. Kruhy jsou součástí ročního rozvojového programu pro ženy z korporací. Jsou vedeny podle Stanfordovy metodiky pravidel vedení Lean in kruhů, které založila Sheryl Sandberg (COO Facebook) a tzv. „master mind“ moderovaných skupin. Petra má vynikající výsledky a mohu ji velmi doporučit jako moderátorku, lektorku i koučku.“

Sandra Feltham

Prezidentka , Business Leaders Forum

KE KOUČINKU

„Velice jsem ocenila, jak byla Petra vnímavá, pozorná a zaujatá pro moji/naši věc. Aktivně pokládala dotazy, které mě nutily přemýšlet a zamýšlet se. Překvapila mě tím, jak ochotně a nezištně mi nabízela svou pomoc, ukazovala cestu a předkládala možnosti vedoucí k našemu společnému cíli. Byla to ona, která věděla, kam mne může dovést a také se jí to podařilo. Díky jejím zkušenostem, opravdovému zájmu o věc a zaujetím pro svou práci jsem získala mnohem víc, než jsem si na začátku naší spolupráce dokázala představit. „

Hana Toufarová

Trenérka trojnásobných mistrů světa ve fitness

K FESTIVALU VŠEM ŽENÁM

„Festivalu VŠEM ŽENÁM se účastníme od začátku a vždy mám velmi dobrou zpětnou vazbu od svých kolegyň. Líbí se mi, že témata i řečníci jsou ze všech oblastí života, nejen z businessu. Je to tím pádem o celkovém osobním rozvoji a zároveň ve velmi příjemné atmosféře. Velmi si cením i mentoringu, protože vzájemné sdílení a podpora žen navzájem je největší dárek, který si můžeme dát (nejen k MDŽ :-)).“

Barbora Chuecos

Generální ředitelka, Mary Kay ČR a SR

K WORKSHOPU WELL BEING

 

„Dne 29/11/2018 jsme se zúčastnily v naší organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., workshopu zaměřeného na téma well being – duševní pohoda, který přednášel pan Lukáš Langer. Byl to pro nás velmi důležitý den, neboť v profesi, ve které pracujeme, se naopak staráme my o naše klienty a pomáháme jim v jejich životních cestách. Proto jsme si vybraly pana Langera a konkrétně tento workshop, abychom mohly pracovat samy na sobě.
Den byl pro nás velmi obohacující, nejenže nám pomohl se odreagovat od závalu práce a tím vyčistil naše myšlenky nad klienty, ale hlavně jsme se seznámily navzájem i mezi sebou (přestože již spolu v týmu jsme společně několik let) a samy se sebou a svými silnými a slabými stránkami.
Ceníme si přístupu pana Langera, jeho tón hlasu byl uklidňující a způsob prezentace opravdu profesionální. Je to je bezesporu odborník s hlubokou expertizou.
Workshop a celý den byl pro nás obohacující, byl to den kdy se někdo staral o nás a zajímal se o naši skutečnost, což je v pomáhající profesi vždy nejcennější.
O panu Langerovi mohu říci, že je to velmi inteligentní a příjemný člověk, který svoji práci dělá srdcem a tomu co dělá, opravdu rozumí. Workshop a vedení pana Langera mohu jen doporučit.“

Renata Ouředníková

Women for Women

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

„Péťo i Míšo…ve vás je spousta energie, lásky a hlavně máte ten dar, umíte lidi nabudit, vzbudit zájem a přemýšlet o některých věcech jinak.“

Kateřina

KE KOUČINKU

„Můžu říct, že koučování s Petrou mi změnilo život. Při první hodině se zeptala, co bych s ní chtěl řešit, odpověděl jsem, že práci, nápad na podnikání a můj negativní přístup k životu. Při setkáních velmi rychle vytvořila atmosféru, na kterou jsem se vždy těšil a ze setkání odcházel s vůlí a silou pohnout světem.
Diskutovali jsme to, co jsem chtěl a přizpůsobovali se tomu, co bylo aktuální. Z povrchních problémů jsme se dostali mnohem hlouběji. V té době u mě začala zlomová krize v osobním životě, takže jsme velmi rychle změnili téma a řešili to nejdůležitější. V ten moment Petra byla nejen koučem, který pomáhá posunout se dál, ale i osobní oporou. V několika momentech jsem ocenil, že naše setkání nebyli jen o otázkách z její strany, ale i přímých radách, nebo předání osobních zkušeností. „

Petr Plachký

Regionální manažer, JRK BIOWASTE

K SEBEROZVOJOVÉMU PROGRAMU SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPŘIJETÍ A ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ

Díky programu jsem začala lépe respektovat sama sebe. Nepotřebuji již uznání druhých a také si nemusím dokazovat své hodnoty pomocí obětavosti a plněním extrémních výsledků. Naučila jsem se na věci dívat s nadhledem, dát si sama sebe na první místo a vymezovat si své hranice v osobním i pracovním životě. Díky tomu si sebe více vážím a jsem sama k sobě laskavější.

Vřele program doporučuji, je vysoce důvěrný, praktický a rozvíjející. Po pár setkáních na sobě uvidíte malé zázraky.

Jsem vděčná, že jsem Petru poznala a těším se na další spolupráci.

Dana Břinková

HR manažer, D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

K ON-LINE KURZU

On-line kurzy Well-being a Psychická odolnost u našich zaměstnanců sklízí jen chválu. Kolegové oceňují zejména praktické tipy, co se dají lehce zařadit do každodenního života a dokážou zlepšit jeho kvalitu. Kurzy jsou vhodné jak pro ty, kteří teprve nastupují na cestu sebepoznání, ale i pro ty, kteří po ní již nějakou dobu jdou. Ještě jednou vám, Petro i Lukáši, moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Veronika Housková

Learning and development manager, O2 CZ

K SEBEROZVOJOVÉMU LEADERSHIP PROGRAMU OPEN MIND

OPEN MIND mi pomohl zastavit se a obrátit pozornost dovnitř. Dal mi spoustu podnětů a tipů na cestu sebepoznání a umožnil poznat se s úžasnými a inspirativními lidmi.

Jakub Fizel

CFO, Rodinný pivovar BERNARD, a.s.

KE KOUČINKU

S Petrou Janíčkovou jsem měla možnost spolupracovat v rámci programu Lean-in konaného při Business Leader Forum.

Koučink byl veden v atmosféře vysoké důvěry a jehož výsledkem bylo poznání sama sebe, uvědomění si svých silných stránek, na kterých je možné stavět do budoucna v jakýchkoliv pracovních situacích. Přinesl mi tak větší vnitřní klid, vyrovnanost, schopnost podívat se na věci shora a nepodléhat prvotním impulsům.

Za toto Petře moc děkuji a cest z Prahy do Brna nelituji, naopak.

Renata Horáková

Vedoucí Business Administration a členka představenstva, oncomed manufacturing a.s.

K SEBEROZVOJOVÉMU LEADERSHIP PROGRAMU OPEN MIND

OPEN MIND mi dodal sebedůvěru a odvahu být tím, kým jsem. Odvahu a nástroj, jak samu sebe odhalovat a poznávat.

Kateřina Zapletalová

Spolumajitelka a členka představenstva sklárny MOSER

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

Milá Petro,

velmi děkuji za roční program Women in Leadership pro naše Senior manažerky v roce 2019/2020. Všechny mentoringové snídaně s Tebou i s Tvými hosty byly inspirativní, nabíjející, motivující a pro nás výjimečné.

Zejména bych vyzdvihla témata jako Energising workshop, Intuice, Smysl a životní hodnoty nebo Well – being workshop s Lukášem Langerem.

Velmi se těším na další spolupráci.

Eva Koubíková

HR ředitelka, Allianz pojišťovna, a.s.

K FESTIVALU VŠEM ŽENÁM

„Jsem ambasadorkou festivalu VŠEM ŽENÁM. Festival inspiruje, rozvíjí a propojuje ženy z korporací a firemního prostředí. V loňském roce se zúčastnilo 420 žen z 81 společností.

Kolegyně ze SIKO si každý rok velmi chválí program, přednášející hosty i atmosféru. Přijíždí zpět nabité energií a zážitky, které sdělují dalším ženám ve firmě. Proto jsem se rozhodla, že firma účast žen bude finančně podporovat a vysíláme každým rokem na festival naše další a další ženy. V podstatě je to dnes tak, že je „boj“ o to, kdo bude k účasti na dalším ročníku vybrán.“

Jaroslava Valová

Zakladatelka a majitelka společnosti, SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

„Petro – moc děkuji za umožnění i ženám ve spořitelně se účastnit takovýchto aktivit, které rozšiřují obzor. Velmi ráda bych v tomto programu pokračovala, prosím.

Míšo – mám zamotanou hlavu, ráda bych se dozvěděla více. Děkuji za článek.

Cristino – děkuji za nastavení zrcadla a ukázání cesty, jak na to. Určitě to vede k lepším pocitům a spokojenosti se sebou.

Lukáši – celý lidský život je postaven na psychologii, to, jaké má člověk myšlenky, proč takové má, jak s nimi pracovat – důležité je vnitřní nastavení, uvědomění….. „nejdřív si člověče zameť před svým prahem“.

Martina

KE KOUČINKU

„V životě jsem již svého kouče měl. Nicméně s novou životní etapou jsem cítil potřebu nechat se zásadní životní změnou provést člověkem, který je autentický a má za sebou výsledky. Byla mi doporučena koučka Petra Janíčková. Petra, nejen že mě provedla životním zlomem s lehkostí, ale díky její profesionalitě a zároveň autenticitě jsem si byl schopen prožít spousty aha momentů, se kterými pracuji i nadále. Zaměřili jsme se na mé pracovní vize a kariéru. Petru bych vřele doporučil lidem z korporací a z byznysu. Rozumí číslům, je analytická a zároveň ví, jakou hodnotu nese život samotný.“

Jan Kovačič

Člen představenstva, Credendo a.s.

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

„Děkuji za krásný, společně strávený čas. Bylo to skvělé, obohacující a inspirativní! Budu doufat, že budeme mít šanci se ještě potkávat:)

Helena

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

„Peťo, díky za přátelskou a pohodovou atmosferu, kterou jsi dokázala nastavit, za to, jak nám ukazuješ to dobré v nás. Všechny s našimi životy jsme pro tebe stejně důležité, všechny se vždycky těšíme na setkání a na to nové, co nás čeká.“

Tereza

KE KOUČINKU

„Postupně jsem při své manažerské práci dospěla k názoru, že nelze oddělovat požadavky na efektivitu a výkon v práci od ostatních aspektů našeho života. Není reálné si myslet, že když lidé přijdou do práce, neovlivňují je jejich problémy a starosti z jiných oblastí jejich života. Čím spokojenější život lidé žijí, tím vyšší efektivitu, chuť dosahovat výborné výsledky a lepší nápady v práci mají.“

Jana Moravová

Bývalá generální ředitelka, Moutfield

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

Míše Kučové – absolutně jste mě dostala, hltala jsem Váš výklad a dlouho přemýšlela o nových informacích a také jsem ihned začala využívat ve svém životě a v životě svojí rodiny.

Cristině Muntean – obdivuji Vaši energii, Váš životní postoj a děkuji za dobré rady do života. Petře Janíčkové – děkuji za to, že se nám věnuješ, jak citlivě k nám přistupuješ, za sdílení informací a životních příběhů, za propojení skupiny žen, které se před tím vůbec neznaly.“

Hana

K PORTÁLU PRACEZENY.CZ

„Děkujeme portálu pracezeny.cz za práci, kterou dělají, za inspiraci a naději, kterou dávají a hlavně za 3 nové kolegyně, které jsme přes portál pracezeny.cz získaly na flexibilní úvazek. Při náboru nových kolegů nejde jen o nabídku práce, ale také jejich chuť a iniciativu hledat, podstoupit celé řízení a zodpovědně se zapojit.“

Monika Květová

BS&P Czech Republic a.s.

KE KOUČINKU

Petra Janíčková mi byla průvodkyní a koučkou v období, kdy jsem potřebovala nově nastavit roli matky a zároveň generální ředitelky v mém životě a pokusit se vybalancovat svůj pracovní a osobní život. Petra je profesionální a přirozená. Cítila jsem se s ní vždy opečovávaná. Díky dotazům a technikám, jež jsme v rámci setkávání používaly, jsem se posunula za vytouženým cílem. Petru vřele doporučuji.“

Lea

Generální ředitelka hotelové sítě ČR a SR

K SEBEROZVOJOVÉMU LEADERSHIP PROGRAMU OPEN MIND

Ještě jednou moc děkuji za skvělou inspiraci, podněty k zamyšlení a jistotu, kterou mě Váš program naplňoval po celý rok 2019/20 a naplňuje dodnes.

Budu určitě při každé příležitosti ráda upřednostňovat Vaše programy před jinými nabídkami.

Gabriela Kehlerová

Ředitelka managementu PRECIOSA Components

K SEBEROZVOJOVÉMU LEADERSHIP PROGRAMU OPEN MIND

Vědomí, že každý z nás má jedinečné schopnosti udělat náš svět lepším a je pouze na nás, jak tyto schopnosti využijeme.

OPEN MIND mi pomohl objevit v sobě obrovskou vnitřní sílu, ocenit život jako absolutní zázrak a jedinečné dobrodružství a užít si radost ze sdílení tohoto dobrodružství s ostatními na jejich cestě.

Helena Port

Head of Sales, Transaction Services Czech Republic and Slovakia

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

„Program jsme využili pro další rozvoj našich talentů ve složení následujících modulů – Sebekoučování, Pozitivní myšlení a Práce s mozkem. Všechny moduly hodnotíme jako velmi přínosné a od talentů máme pozitivní reference. Největší úspěch a stopu v kolegyních a kolezích však zanechalo téma Práce s mozkem pod vedením MUDr. Michaely Karsten.“

Dominika Kadeřábková

Training and development specialist, Skupina NN

KE KOUČINKU

„Mám na starosti obchod velmi rychle rostoucí korporace, která prošla fúzemi, nárůstem počtu zaměstnanců, dramatickým navýšením obratu a rychlosti všech procesů. Koučka Petra Janíčková mě proměnila život. Pracovali jsme spolu v pravý moment, kdy jsem vnímal, že na rovině firemní se mi velmi daří, ale v rovině osobní jsem pokulhával. Bez hlubokých znalostí technik a citlivého seznámení s nimi a následné inkluze a zosobnění toho, co mi Petra předala, bych rozhodně nebyl tak úspěšný a šťastný, jako jsem nyní.“

Vladislav Šrek

Obchodní ředitel, Getinge Group ČR a SR

K SEBEROZVOJOVÉMU LEADERSHIP PROGRAMU OPEN MIND

„Pochvala pro Vás, jak krásně jste vybrali přednášející. Jsou (ne)uvěřitelní. Osobně už nechodím na přednášky „naspídovaných“ leadrů, ale na opravdové LIDI.“

Líba

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

„Peťo, díky za přátelskou a pohodovou atmosferu, kterou jsi dokázala nastavit, za to, jak nám ukazuješ to dobré v nás. Všechny s našimi životy jsme pro tebe stejně důležité, všechny se vždycky těšíme na setkání a na to nové, co nás čeká.“

Lucie

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

„Petro, děkuji za Tvé milé doprovázení během témat. Vstupovala jsi mezi naše úvahy, myšlenky a sdílení velmi citlivě a při tom tak, že jsi vypíchla to důležité. O to více byl tento kurz pro mě přínosný.

Míšo, moc děkuji. Tvá přednáška byla prostě nezapomenutelná, ohromující. Nedokáži dodržet vždy vše, ale podstatné, co si odnáším, je osvobození v přístupu k výživě.

Cristino, moc děkuji za podněcující slova. Jsi pro mě příkladem, že silná ženská osobnost dokáže vše změnit. Hodně štěstí!

Moc děkuji za možnost účastnit se tohoto programu. Vážím si toho. Pokračování tohoto semináře v původním složení bych vyměnila za veškerá jiná školení.
Všem účastnicím: děkuji za otevřenost a zároveň pocit bezpečí při sdílení a mnohé inspirace.“

Eliška

K PROJEKTU INICIO PRO ŽENY

„AGENDER s.r.o. již osmým rokem podporujeme v rámci projektu INICIO pro ženy, kde se ženy během půl roku naučí, jak spustit svůj byznys. Během 7 kol AGENDER s.r.o. proškolik a připravil více než 100 žen. Necelých 50 % jich dnes podniká. Díky projektu INICIO pro ženy, kvalitě a expertíze další rodiny mohou lépe slaďovat práci a rodinu.“

Libuše Kyzlinková

Communication and Corporate Affairs Director, GSK

K MENTORINGOVÉMU PROGRAMU

 

„Moc děkuji za inspirativní setkání. Přineslo mi to moc energie a poznatků, které si pomalu osvojuji a zavádím do svého života.“

Andrea

KE KOUČINKU

„Milá Petro, moc Ti děkuji za Tvoji práci. Hodně o tom všem přemýšlím. Cítím, jak jsem se díky tobě v životě posunula. Jsem šťastnější, vyrovnanější a již jen tak nic nerozhodí. Přeji ti, ať svojí prací můžeš posouvat další klienty k radosti, tak jako se to podařilo v mém případě. V rámci rituálu jsem cítila Tvé silné vyzařování, jsi mi vzorem, kam bych se jednou chtěla posunout.“

Lucie Šimáčková

Členka dozorčí rady, Sobrius, a.s.

K WORKSHOPU SMYSL A ŽIVOTNÍ HODNOTY

„Některá setkání se člověku vepíšou silně do paměti a ačkoliv mohou být krátká, či úplně letmá, zanechají stopu. Přesně k takovému druhu setkání patřil náš experiment s Petrou a Lukášem, který jsme společně s další desítkou manažerů ČMSS prožili jednoho krásného letního dne na palubě lodi na Vltavě. Název experiment jsme použili zcela záměrně, protože jsme se chtěli vydat do neznámých vod spirituální inteligence a prozkoumat oblasti, které stojí tak trochu mimo materiální svět a přesahují do neuchopitelného transcendentna. Lukášovo mimořádně empatické vedení workshopu způsobilo řadu malých zázraků, které mnohé nejenom překvapily a udivily, ale především otevřely dveře i k hlubšímu sebepoznání a daly nahlédnout do našich skrytých zákoutí. Lukášovo nadšení a zaujetí, skloubené s Petřiným zarámováním do reálného kontextu manažerské praxe, přineslo mnohým z nás nový zážitek a poznání. Mně osobně se pak stalo velkou inspirací pro intenzivnější zamyšlení se nad smyslem svého bytí. Petře a Lukášovi moc děkuji, byli skvělými průvodci!“

Petr Vykopal

Ředitel Lidských zdrojů, Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

K PORTÁLU PRACEZENY.CZ

„Když na přelomu května a června Česká asociace koučů hledala vhodnou kandidátku na obsazení uvolněné pozice tajemnice, ráda jsem využila nabídky inzerovat na portálu pracezeny.cz. Jako prostředník zafungoval tento portál dokonale: do výběrového řízení se nám v krátkém čase přihlásilo přes 15 kandidátek, a z nich jsme ve druhém kole vybrali tu nejvhodnější. Výhodou pro asociaci, která je neziskovou organizací, bylo také zveřejnění inzerátu zdarma. Vřele doporučuji služeb firmy Agender využít.“

Jarka Švarcbachová

Člen prezidia, Česká asociace koučů

DŮVĚŘUJÍ NÁM