Expertka na domácí vzdělávání

Veronika se věnuje vzdělávání a výchově přes deset let a je zakladatelkou projektu Škola pro mě, www.skolaprome.eu. Cílem projektu je propojit rodiče, průvodce a učitele, kteří vzdělávají děti doma nebo v soukromé či státní škole, sdílet s nimi zkušenosti a předávat jim informace a didaktické metodiky, které by mohli využít ve výuce a přístupu k dětem. Veronika absolvovala mnoho kurzů a seminářů o těhotenství, mateřství, výchově a vzdělávání, pedagogice a psychologii. Přednáší o domácím vzdělávání, o jeho různých metodách a také o mýtech ve vzdělávání. Rovněž propojuje témata vzdělávání s osobními a rodinnými tématy, o kterých přednáší po celé České republice.

„Všichni jsme bohové a bohyně, neboť nikdy v dějinách lidstva po Zemi nechodil člověk se stejnou DNA jako mám já nebo vy a nikdy chodit nebude. Jsme jedineční. Rozhodujeme se z pozice strachu nebo lásky a já jsem se rozhodla pro Lásku.“

Rozhovor s Veronikou Vieweghovou:

Kdo Vás osobně v životě nejvíce inspiroval? Nejvíce mě inspiruje můj partner, dcery a ženy kolem mne. Být v kruhu krásných a vědomých žena je nádhera. Velkou ženou je pro mě moje maminka, psycholožka Jana Nováčková a Yvvona Lucká a desítky dalších žen, které i přes různé překážky se vždy zvedly a šly dál, bez zášti, vzteku a s láskou v srdci.

Proč je nutné pracovat na svém osobním rozvoji? Protože si neseme vzorce z rodu, dětství, které nám v dospělosti již neprospívají, naopak nás blokují. Vytváříme si své vlastní vzorce a obranné mechanismy a když k tomu připočteme strach, nemůžeme plně projevit sebe sama. Naše duše je upozaděná, ale je natolik svobodná, že se nebude s myslí a egem přetahovat. Vždy máme možnost volby, i když se někdy musí vybírat z menšího zla. Být v bdělé pozornosti a nehodnotit. Vše je tak, jak má být, zároveň je důležité být k partnerovi a hlavně k sobě nejvíce upřímní. Své pocity a emoce si říkat, snažit se popsat, jak se cítíme, co nám ubližuje a co nám dělá dobře. Nelhat si, nepřekrucovat, nevytahovat minulost, být tady a teď.

Máte vlastní zkušenost se slaďováním práce a rodiny? Mám zkušenosti s oběma polaritami. Vždy, když jsem byla hodně ponořená do své práce nebo jen do výchovy a vzdělávání svých dětí, zapomínala jsem na partnera ale hlavně na sebe. Naštěstí mám vedle sebe muže, který mi dokáže dát zpětnou vazbu. Když jsem začala vnímat můj menstruační cyklus, začala jsem využívat sílu jednotlivých fází a zasvětila jsem do toho i mého partnera a dcery, mnoho věcí se změnilo, zklidnilo, byla jsem úspěšnější ve své práci, v životě i partnerství a cítila jsem obrovský nevyužitý potenciál.

Co byste přála ženám, aby si z festivalu VŠEM ŽENÁM odnesly? Jedna myšlenka, věta, pocit, AHA moment. Nemusíme mít popsané bloky, můžeme jen být, vnímat lidi kolem sebe a s bdělou pozorností vnímat sebe sama a své potřeby.

Jaké je Vaše osobní motto?  Všichni jsme bohové a bohyně, neboť nikdy v dějinách lidstva po Zemi nechodil člověk se stejnou DNA jako mám já nebo vy a nikdy chodit nebude. Jsme jedineční. Rozhodujeme se z pozice strachu nebo lásky a já jsem se rozhodla pro Lásku.