PETRA JANÍČKOVÁ 

 

Prezidentka VŠEM ŽENÁM a ředitelka AGENDER

PROGRAM: MENTORING

Petra Janíčková, lektorka a koučka, majitelka společnosti AGENDER a bývalá top manažerka začala nejprve v 19 letech podnikat a cestovat po světě, aby se poté rozhodla vystudovat ekonomii a management a záhy začala budovat kariéru v korporátním světě.

Jako bývalá ředitelka Britské obchodní komory v ČR iniciovala vznik mezifiremního mentoringového programu Equilibrium pro talentované ženy v ČR, jehož je autorkou. V osmém měsíci těhotenství se rozhodla ze světa sociálních „jistot“ a vysokého postavení odejít a založila firmu AGENDER, která se fokusuje na osobní rozvoj zejména v korporacích.

Je také exprezidentkou Business leaders fora, kterou založil v ČR prince Charles z Walesu. Miluje překračování lidských hranic, strach a sebepoznání. Se svým mužem, jenž je psycholog, založili roční transformační program OPEN MIND, který pracuje se všemi úrovněmi vědomí IQ, EQ a SQ. Ve svém volnu je lektorkou jógy.

PROČ TU JSEM

50 % naší spokojenosti pochází od našich rodičů nebo z naší genetické výbavy. Dalších 10% pramení z našich okolností (vnějších podmínek) nebo pohodlí, které máme. Zbylých 40 % vzniká z aktivit, do kterých se angažujeme my sami, a vytváří nám pozitivní energii. Naše volby však ne vždy odpovídají našim dovednostem. Je možné, že budete dobří v něčem, co vás však nenaplňuje energií.

Pátrejme po tom, co nám dodává energii. Definujme silné stránky jako něco, co nám dodává energii. Silné stránky jsou vlastnosti, které o nás vždy říkaly pravdu, a kterých si doopravdy ceníme. Tím, že se ponoříme do sebe samotných, můžeme o sobě objevit nová zjištění, a vzpomenout si na to, co jsme o sobě již věděli, ale možná jsme na to pozapomněli.

Jakmile začneme prohlubovat naše silné stránky a začneme je využívat v naší práci, tak uvidíme silné stránky i u druhých. Tím, že začneme zaznamenávat silné stránky i u druhých, tak je i přestaneme soudit.

PSYCHICKÁ ODOLNOST (RESILIENCE)

Psychická odolnost je dynamický proces zahrnující pozitivní adaptaci na nepříznivou událost.
Seznámíte se se čtyřmi klíčovými aspekty, které ovlivňují psychickou odolnost. Na základě technik a nástrojů, založených na vědeckých výzkumech, vám pomůže zvýšit úroveň vaší psychické odolnosti, rozvíjet duševní zdraví, zvýšit subjektivní pohodu, zlepšit psychosociální fungování a zlepšit výkon na pracovišti.