PETRA FUNDOVÁ

 

ČESTNÁ AMBASADORKA

CEO Burda Praha, spol. s r.o.

Petra Fundová je v čele vydavatelství Burda Praha již téměř 10 let. Burda Praha patří k největším mediálním domům v České republice. K portfoliu více jak 30ti periodik Burdy Praha patří především lifestylové brandy jako ELLE, Marianne, Marie Claire, Apetit, JOY, Marianne Bydlení, InStyle, Svět Ženy a další tištěné, digitální projekty a eventy.

Jako žena ve vrcholovém managementu mezinárodního mediálního domu se širokým portfoliem značek, určených především ženám, cítím potřebu podporovat ženy stejně, jako to děláme v našich titulech. Ženy u nás mají ve srovnání se světem relativně nízké sebevědomí a potřebují ženské vzory, se kterými by se mohly identifikovat. Máme u nás v Čechách dost žen, jejichž zkušenosti jsou cenné a je možné si z jejich příkladu převzít to nejlepší pro sebe, pro svou budoucnost. Festival VŠEM ŽENÁM může velkou měrou pomoci při výměně zkušeností už tím, že buduje „networking“ žen různých profesí a otvírá k diskuzi společenská témata, která se dotýkají zájmů žen všech generací. Proto považuji tento festival za důležitou aktivitu, kterou v Burda Praha budeme podporovat.

„Co tě nezabije, to tě posílí.“

Rozhovor s paní Petrou Fundovou:

Kdo Vás osobně v životě nejvíce inspiroval, inspirovala?

Margaret Thatcher – neohrožená žena s jasnou vizí, která se nikdy nenechala zastrašit vydíráním a vždy našla cestu, jak situaci, kdy čelila nátlaku, vyřešit způsobem, který problém skutečně dlouhodobě vyřešil. Nechápu, jak dokázala ustát tu neustálou palbu kritiky ze všech stran.

Proč je nutné pracovat na svém osobním rozvoji?

Protože ve škole jsme se to (většinou) neučili. Celoživotní vzdělávání a konkrétně práce na osobním růstu nás udržuje schopné zůstat duševně silní a obstát úspěšně v rychle se měnícím světě. S tím, co jsme se naučili ve škole, nelze dnes dlouho vystačit.

Co podle Vás  přináší různorodé pracovní týmy?

Diversita je klíč k úspěšnému splnění úkolů. Nikdo není dokonalý ani lidsky ani profesně. V rozdílném kolektivu se lépe vykrývají nedostatky a lze tak také lépe využít silné stránky jednotlivých členů týmu. Prostě tak lépe složíte skutečně efektivní pracovní puzzle.

Máte vlastní zkušenost se slaďováním práce a rodiny?

Ano, mám dvě, dnes již dospělé a samostatné děti. Zorganizovat rodinu je stejně náročné jako organizovat pracovní kolektiv. Před 25ti lety jsem navíc bojovala s různými předsudky okolí. Naštěstí dnes je žena ve vedoucí funkci již standard zrovna tak jako fakt, že nemůžete zvládnout všechnu práci a povinnosti sama. Umíte-li organizovat v práci, zvládnete to určitě i doma. V rodině je také důležité rozpoznat priority, delegovat a nebát se některé činnosti i tzv. outsourcovat. Využít pomoc profesionálů na úklid či na hlídání dětí je dnes už běžné a pomůže to předcházet únavě a stresu.

Jaké je být ženou ve Vaší pozici?

Není to jednoduché, protože nesete spoustu osobní  odpovědnosti za rozhodnutí, která nejsou vždy jen příjemná. Na vrcholu je člověk sám a fouká tam…

Proč Vaše společnost mimo jiné podporuje ženy, popřípadě jak?

V médiích Burda Praha máme to štěstí, že podporujeme ženy přirozeně, z podstaty věci. Většinu aktivit totiž tvoříme přímo pro ženy. Měsíčně čte dle auditu Mediaprojektu naše nejoblíbenější tituly kolem 1,2 milionu čtenářek. Důležitá je také komunikace se ženami na sociálních sítích, což  nám přináší kolem 600 000 followerů ročně a speciální nákupní projekty jako jsou například naše Dny Marianne, no ty ženy přímo milují! Letos v obchodech dokonce uplatnily rekordních 434 000 kuponů. Vedle časopisu Marianne vydáváme další dobře známé tituly, jako je Marie Claire, ELLE, Svět ženy, Apetit a spoustu dalších seriózních periodik, které nejen v tisku, ale i na webech informují o všech aspektech života s důrazem na ženský pohled na svět. Jsem přesvědčena, že tak i v dnešním 21.století děláme osvětovou práci, ovlivňujeme životní styl a názory společnosti a pečlivě vybíranými informacemi a radami pomáháme ženám v jejich osobním rozvoji.

Co byste přála ženám, aby si z festivalu VŠEM ŽENÁM odnesly?

Osobní kontakty. V dnešním online světě máme dojem, že se vše o přátelích a známých dozvíme pohodlně přes facebook. Ale přímý lidský kontakt je nenahraditelný. Pohled z očí do očí. Když přeskočí jiskra sympatie a porozumění. To ve virtuálním světě tak úplně nefunguje. Mě vždy pozitivně nabije energie, kterou vnímám kolem sebe v ostatních ženách.