MONIKA LAUŠMANOVÁ

 

Místopředsedkyně představenstva Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. (Buřinka)

PROGRAM: MENTORING

Monika Laušmanová je uznávanou expertkou na oblast řízení rizik ve finančních institucích a na bankovní regulaci. Této oblasti se věnuje přes dvacet let a stejnou dobu působí v manažerských pozicích v bankovnictví. Je podporovatelkou myšlenky diverzity v pracovních týmech a rovných příležitostí a dlouhodobou mentorkou pro talentované ženy.

číst více

Monika v současnosti působí jako místopředsedkyně představenstva Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. (Buřinka), kde zodpovídá za Divizi řízení rizik a provozu. Je také předsedkyní komise pro bankovní regulaci České bankovní asociace a členkou komise pro bankovní dohled Evropské bankovní federace.

Vystudovala matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor pravděpodobnost a matematická statistika. Tamtéž ukončila postgraduální studia a začala svou kariéru jako VŠ pedagog. V roce 1997 přešla z akademického světa do světa financí, nejdříve působila jako analytik v Expandii Finance, později jako risk manažer v Erste Bank CZ. Od roku 2000 pracuje v České spořitelně na manažerské pozici, do konce roku 2017 řídila úsek strategického řízení rizik.

Skutečnost, že se pohybovala celou svou kariéru v oblastech, kde bylo žen pomálu a na manažerských pozicích téměř vůbec, podnítila Moniku, aby se snažila ženy podpořit v jejich kariérním růstu. Na svém příkladu současně matky a manažerky v převážně mužském světě ukazuje ženám, že je potřeba si důvěřovat a není třeba se obávat, že nelze úspěšně sladit pracovní a rodičovské povinnosti. Monika spolu s dalšími manažerkami ČS založila program Diversitas, který funguje již několik let v rámci Finanční skupiny ČS a zaměřuje se mj. na
inkluzi, diverzitu v týmech, rovné příležitosti a slaďování pracovního a osobního života, zejména u rodičů s dětmi. V rámci tohoto programu působí Monika opakovaně jako mentor talentovaných žen ve finanční skupině.

ŽENY A JEJICH SEBEVĚDOMÍ

ŽENY A JEJICH SEBEVĚDOMÍ

„Vážím si toho, že můžu být vzorem v manažerské diverzitě právě v Buřince, kde je polovina manažerských pozic obsazena ženami. Vnímám pozitivní energii, kterou to přináší, a věřím, že je to jedním z klíčových faktorů úspěchů firmy.“