MILAN HEJNÝ 

 

Matematik

Program: AKTIVNÍ A RADOSTNÝ PŘÍSTUP KE STÁŘÍ

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. je předním českým a slovenským odborníkem v didaktice matematiky. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1959) působil na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině, MFF v Bratislavě a od roku 1991 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

číst více

Prof. Milan Hejný je autorem nebo spoluautorem 16 matematických publikací, více než 270 publikací z didaktiky matematiky, včetně 13 knih, které jsou často citovány. V rámci svého působení na Pedagogické fakultě UK v Praze vychoval čtyři doktorandy, nespočet diplomantů. Vzdělal a ovlivnil tisíce učitelů, koncipoval přípravu budoucích učitelů. Vedl výzkumný tým, se kterým založil uznávanou školu didaktiky matematiky.

Je také čestným členem Jednoty českých matematiků a fyziků, čestným členem Jednoty slovenských matematiků a fyziků, čestným členem vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a nositelem zlaté plakety Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Komenského univerzity v Bratislavě.

V roce 2010 mu byla udělena Medaile MŠMT 1. stupně, nejvyšší rezortní vyznamenání, za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost .

V roce 2012 obdržel v rámci projektu „Českých 100 Nejlepších“ ocenění „MathProf ONE“.

V roce 2013 mu byla v rámci projektu Matematika s chutí přidělena zvláštní cena.