IVAN FENINEC

 

Ředitel úseku lidské zdroje, Česká pošta, s.p.

Vystudoval ČVUT Praha, Fakultu elektrotechnickou, obor jaderná energetika. V roce 2002 absolvoval studium MBA na Prague International Business School. Po několikaleté praxi v provozu jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíně pracoval od roku 1998 na Jaderné elektrárně Temelín jako zástupce ředitele pro personalistiku. V roce 2002 přešel na Centrálu akciové společnosti ČEZ, kde v oblasti řízení lidských zdrojů zastával řadu manažerských pozic, především pozici personálního ředitele ČEZ, a. s.

číst více

Od roku 2008 pracuje v pozici ředitele úseku lidské zdroje na České poště, s.p., kde provedl zásadní restrukturalizaci personálního úseku v nastavení – Front office HR business partner, úplná centralizace HR administrativy a vytvořením expertních HR center. Ve státním podniku zavedl nový systém odměňování a hodnocení zaměstnanců pro spravedlivé ohodnocení pracovního výkonu jednotlivců. Do státního podniku také přinesl personální controlling, podporu HR procesů prostřednictvím HR portálu a zavedl procesy HR marketingu. Je zodpovědný za uzavření kolektivní smlouvy a sociální dialog s odbory. Ve spolupráci s odbornými zdravotními pracovišti podporuje boj a prevenci proti melanomu a rakovině prsu.
Je předsedou dozorčí rady Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s., členem Správní rady Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.
Vykonává lektorskou a konzultační činnost.