Nadační fond HOLD UP

Smyslem Nadačního fondu HOLD UP je poskytovat matkám těžce nemocných dětí v nemocnicích klasické a alternativní terapeutické služby, pohybové a tvůrčí aktivity zdarma.

Tomuto účelu slouží fundraisingové aktivity směrem k právnickým i fyzickým osobám. Ambasadorky projektu pravidelně navštěvují matky malých pacientů ve FN Motol a seznamují je s nabídkou terapií, pomáhají jim se v ní zorientovat a vybrat pro sebe tu pravou.

Více informací: https://www.holdup.cz/