HANA MACHAČOVÁ

 

Členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Program: Mentoringový stůl na téma Proč je důležité zůstat ženou v byznysu

VŠECHNA MÍSTA U STOLU OBSAZENA, VYBERTE SI JINOU MENTORKU ZDE

V tomto roce působím na pojistném trhu již 33 let a z toho posledních 17 let ve funkci členky představenstva Kooperativy a v současné době též v pozici náměstkyně generálního ředitele. Téměř po celých 33 let jsem se věnovala řízení obchodní činnosti. Před více než dvěma roky jsem však převzala odpovědnost za řízení back office v Kooperativě. Ze své funkce se zaměřuji především na zajištění kvalitního a funkčního zázemí pro fungování naší společnosti, ale též na neustálé zlepšování komunikace a vztahů s klienty.

číst více

Práce s lidmi ať již ve firmě, či s našimi obchodními partnery a klienty mne provází celou dobu působení v Kooperativě.

Musím konstatovat, že je mi stále bližší kromě odbornosti věnovat se právě lidem. Proto se v posledních letech velmi ráda zapojuji do sociální oblasti. Jsem členkou dozorčí rady Nadace pojišťovny Kooperativa, která se v rámci svých aktivit významně zaměřuje na rodinu a rodinné hodnoty. Také se ráda věnuji v rámci Klubu manažerek Kooperativy svým mladším a nadějným kolegyním. Věřím, že jim mé zkušenosti i názory mohou pomoc v jejich pracovním uplatnění, ale i v osobním životě.

Jsem i nadále členkou Klubu manažerek při České manažerské asociaci a dostala jsem též nabídku zapojit se jako mentorka do projektu Minerva 21, kde můžu předávat své bohaté manažerské zkušenosti dalším ženám. Po dobu svého dlouhého profesního života jsem poznala mnoho aktivních žen z různých oborů a měla jsme možnost sledovat, jak se jim daří budovat firmy, stoupat na kariérním žebříčku.

 „Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.“

Rozhovor s Hanou Machačovou:

Kdo vás osobně v životě nejvíce inspiroval? Inspirativních lidí jsem za svůj život potkala opravdu hodně. Těžko někoho konkrétního vybrat. Pro mne jako pro ženu bylo důležité to, co mi dala do vínku moje maminka, a to že žena by měla zůstat za každé situace ženou. V profesním životě mohu snad zmínit pana Vladimíra Mráze, bývalého generálního ředitele Kooperativy. Ten vlastně „může za to“, že jsem se před řadou let stala členem týmu této skvělé pojišťovny.

Proč je nutné pracovat na svém osobním rozvoji? Tak na to je jednoduchá odpověď. Dnešní život je tak rychlý, že v případě, že chceme uspět, bez práce na sobě to prostě nejde. Myslím si, že je zcela přirozené, že se neustále odborně vzděláváme, aby nám tzv. neujel vlak, ale právě i osobnostní rozvoj je nesmírně důležitý. A je na každém z nás, jakou cestu si pro svůj rozvoj vybere. Každý zažíváme dnes a denně řadu situací a pro náš další růst se stačí především nad těmi složitými a někdy i nepříjemnými situacemi se zamyslet a vzít si z nich ponaučení.

Máte vlastní zkušenost se slaďováním práce a rodiny? Tak s tímto mám opravdu bohaté zkušenosti. Až na mateřskou dovolenou jsem celý život pracovala, takže vím, jak náročné někdy je sladit pracovní život s životem rodinným. Já jsem však měla štěstí, že jsem vždy u své rodiny nacházela podporu. Samozřejmě že se pracovní a osobní život slaďuje snadněji, když Vás práce baví.

Co byste přála ženám, aby si z festivalu VŠEM ŽENÁM odnesly? Účastnicím přeji, aby na festivalu navzájem načerpaly inspiraci, obohacení, maximum „ženské energie“, a aby v neposlední řadě využily tohoto setkání k navázání nových kontaktů.

Jaké je Vaše osobní motto? Mám moc ráda citát od Karolíny Světlé: „Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.“