GABRIELA SLOVÁKOVÁ

 

Ředitelka věznice v Kuřimi

Program: ŽENY NA OKRAJI SPOLEČNOSTI

Gabriela Slováková působí ve Vězeňské službě ČR od roku 2003. V letech 2010 – 2018 řídila centrální ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou, kde si svůj trest odpykává 900 žen ve věku 15 až 80 let ve všech bezpečnostních kategoriích. Nyní je nově od ledna 2019 ředitelkou mužské věznice v Kuřimi.
Problematice výkonu trestu odsouzených žen a jejich efektivnímu začleňování zpět do společnosti se věnuje i v pozici mezinárodního experta. Za Českou republiku se každoročně účastnila jednání Kulatého stolu evropských vězeňských služeb MECR a v různých tuzemských i mezinárodních expertních pracovních skupinách se vyjadřuje k aktuálním otázkám vězeňství. V letech 2010 – 2018 působila jako členka Board of directors v celosvětové asociaci vězeňských a nápravných systémů ICPA, která sdružuje přes 5000 členů z 80 zemí. Momentálně je aktivní v organizaci EuroPris, která sdružuje evropské vězeňské služby v rámci Rady Evropy.
Je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon Run v České republice, který s mottem „Uteč předsudkům“ pomáhá lidem s trestní minulostí s novým životním startem.

„Uteč předsudkům!