CTIRAD HEMELÍK

 

Zakladatel Festivalu Evolution

Program: ÚSPĚCH V USPĚCHANÉ DOBĚ

Ctirad Hemelík je zakladatelem Festivalu Evolution – největšího festivalu zdravého životního stylu a osobního rozvoje v CEE regionu. Patří k lidem, kteří se snaží žít zdravě a záleží jim na prostředí, ve kterém žijí, proto část jeho aktivit směřuje do této oblasti – ať jde o již zmíněný Festival Evolution, pořádání odborných konferencí a eventů, nebo hledání nových možností pro zkvalitnění marketingu a PR v oblasti bio a eko segmentu.

Uspořádal přes 2100 eventů (semináře, přednášky, konference, veletrhy, festivaly, atd.) v České republice, Německu, Polsku, Slovensku a Maďarsku, v rámci kterých se prezentovalo více než 500 významných osobností z celého světa.

Je rovněž Chairman v projektu Flowee.cz, který se zaměřuje na „smart living“, a zakladatelem obecně prospěšné společnosti Felicius a nadačního fondu Šťastné Česko.

www.ctiradhemelik.cz

„Vášeň pro to, co každý den děláte…“

Rozhovor se Ctiradem Hemelíkem:

Kdo Vás osobně v životě nejvíce inspiroval? Není možné jmenovat jen jednoho člověka. Je mnoho autorů knih, kteří mě ovlivnili, a mnoho krásných lidí, kteří mě posunuli na mé životní cestě. Určitě to byli rodiče. Další, kdo mě teď napadá je skautský vedoucí Jerry nebo můj „zaměstnavatel“ v Kanadě „VJ“, moje homestay mom Adela, a v neposlední řadě Vladislav Zadrobílek nebo Oldřich Hamera. A tisíce dalších…

Proč je nutné pracovat na svém osobním rozvoji? Nepovažuji to za nutnost, to zní jako domácí úkoly ve škole. Já považuji seberozvoj za to jediné, co dává v životě ten pravý smysl. Seberozvoj se skrývá v každodenní činnosti a to je to pravé poznání.

Máte vlastní zkušenost se slaďováním práce a rodiny? Každodenně 🙂 a je to velká součást mého osobního rozvoje. Naštěstí mám práci, která je součástí i naší rodiny. Vše, co dělám v práci, řešíme doma jako naše společné téma.

Co byste přál ženám, aby si z festivalu VŠEM ŽENÁM odnesly? Klid a pocit, že vše je správně, a chuť pracovat na sama na sobě.

Jaké je Vaše osobní motto?  Vášeň pro to, co každý den děláte…