PODPORUJEME NEZISKOVÉ PROJEKTY

Rádi bychom v rámci festivalu VŠEM ŽENÁM 2020 dali prostor projektům a organizacím, které dělají naši společnost lepší. Rozhodli jsme vybrat organizaci, kterou budeme cíleně podporovat a přímo na festivalu VŠEM ŽENÁM 2020 bude mít možnost představit svou činnost a zejména navázat partnerství se zástupci firem, které festival dlouhodobě podporují.

Vizí festivalu je podpora žen a ženskosti v byznyse, budeme vybírat takové organizace či projekty, kde bude patrný soulad s touto vizí.

Pokud chcete Vaši organizaci či projekt nominovat, vyplňte registrační formulář do 14. 2. 2020.

Registrujte pouze svou organizaci či projekt.

O výběru organizace/projektu rozhodnou ambasadoři festivalu VŠEM ŽENÁM do konce února 2020, kteří zvolí jednu organizaci pro Prahu (23. 4. 2020) a jednu pro Brno (28. 5. 2020).

Těšíme se na všechny přihlášené projekty!

NOMINOVANÉ PROJEKTY

Hold Up Nadační fond

O nás: Smyslem Nadačního fondu HOLD UP je poskytovat matkám těžce nemocných dětí v nemocnicích klasické a alternativní terapeutické služby, pohybové a tvůrčí aktivity zdarma. Tomuto účelu slouží fundraisingové aktivity směrem k právnickým i fyzickým osobám....

číst více

Namaste care

O nás: Pomáháme osobám s demencí žít, ne přežívat. Lidé s demencí ztrácí rozumové a komunikační schopnosti i paměť. Postupně se rozpadá jejich osobnost. Jediným spolehlivým komunikačním kanálem zůstávají jejich smysly. Především s nimi pracuje vědecky podložená metoda...

číst více

yourchance o.p.s.

O nás: yourchance realizuje tři projekty celorepublikové a v dnes už i mezinárodní působnosti. Smyslem našeho fungování je prosazování potřebných změn v oblasti: - kultivace výuky finanční gramotnosti (měníme systém a obsah výuky, učíme učitele, rodiče i žáky) -...

číst více