O nás:

Převažující činností TŘI, z.ú. je hospicová a paliativní péče, a to jak v rámci lůžkového Hospice Dobrého Pastýře, tak v domácím prostředí klientů. Multidisciplinární tým usiluje o odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění a o naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Dalším cílem je také podpora a doprovázení rodinných příslušníků nemocného tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace, ale také po jeho úmrtí. Poskytujeme také odborné sociální poradenství a celou paletu sociálních a komunitních služeb. Posláním naší organizace je také osvěta, bourání předsudků a destigmatizace umírajících.

Ještě více o nás: https://www.hospic-cercany.cz/