O nás:

Jsme mladí lidé, kteří se ve svých každodenních životech potýkají s menšími či většími následky onkologické léčby, jíž jsme si prošli během dětství nebo v průběhu dospívání, ale kteří se především snaží na svět dívat pozitivně a mají tendenci šířit naději na uzdravení dále. Často nás navzájem pevně spojilo právě sdílení osobních prožitků, které se prožité onkologické léčby týkaly, a my ve vzájemném kontaktu nacházeli porozumění a podporu. Uvědomujeme si, že dětská onkologie je specifický obor medicíny a také proto vnímáme, že je potřeba sdílet navzájem své zkušenosti ve snaze podpořit děti, dospívající, mladé dospělé a jejich rodiny během náročné onkologické léčby i po ní, o což se snažíme především prostřednictvím projektu Moudrý průvodce. Vážíme si podpory odborníků z dětské onkologie, které názor vyléčených pacientů zajímá. Inspirovali jsme se pacientskými organizacemi v zahraničí, sebrali jsme odvahu a věříme, že společně dojdeme k úsměvu.

Ještě více o nás: www.spolecnekusmevu.cz