O nás:

Naším primárním cílem (od r.2003)je vybudování samostatně působícího porodního domu. Věnujeme se vzdělávání laické i odborné veřejnosti v oblasti podpory zdravého přirozeného porodu. Vzhledem ke stávající legislativě, která provozování samostatných porodních domů neumožňuje, rozvíjíme od podzimu 2018 projekt PorodNICE 5P. Chceme zavést staletími ověřené, moderními výzkumy podporované, praktiky využívané porodními asistentkami při porodech v domácím prostředí, do porodnic. Na www.pdcap.cz je dostupná publikace přinášející více informací k našemu současnému projektu. Přínosem našeho projektu je podpora zdraví a spokojenosti těhotných žen a jejich dětí z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, posílení profese porodní asistentka a optimalizace porodnické péče poskytované zdravým těhotným a rodícím ženám.

Ještě více o nás: www.pdcap.cz