O nás: Nedoklubko je nestátní nezisková rodičovská organizace „zapsaný spolek“, které tvoří 28 dobrovolných koordinátorek. Podporujeme rodiny předčasně narozených dětí od roku 2002. Navštěvujeme maminky, rodiče předčasňátek v nemocnicích, předáváme jim podpůrné materiály, aby měli informace, věděli, že v tom nejsou sami, a že jejich miminko je v péči špičkových odborníků, jak lékařů, tak sestřiček. Maminka dostává v prvních dnech po předčasném porodu léčivý (podpůrný) balíček, který obsahuje – časopis Nejste v tom sami (který si píšeme sami), leták 18 rad, inspirací, jak zvládnout první dny po předčasném porodu, leták Pomáháme srdcem, kde je text od klinické psycholožky z neonatologického oddělení, terapeutické purpurové srdíčko do dlaně, omalovánky Devatero sil, letáček s informací o háčkované chobotničce, velkou a mini chobotničku. Když maminka po několika měsících odchází z nemocnice s miminkem domů, dostává čepičku na doma a maličké ponožtičky Socks for Life. Do nemocnice zajišťujeme háčkované chobotničky, které dostávají miminka do inkubátorů, stočené chapadýlko jim připomíná pupeční šňůru, jsou klidnější a netahají si za kanyly a sondy. Spolupracujeme se všemi perinatologickými centry v ČR, celkem ve 32 nemocnicích (12 nemocnic, kde mají JIRP, JIP a 13 nemocnic, které mají intermediární péči a dalších 7 zapojených nemocnic). Česká neonatologie patří ke světové špičce. Sdružujeme rodiče předčasně narozených dětí. Podporujeme sdílení příběhů a zkušeností. Informujeme veřejnost o problematice předčasného porodu, podílíme se na výzkumu, projektem Pomáháme (ne)donošení. Organizujeme různé akce s cílem podpořit rodiče a perinatologická centra – setkávání rodin se zdravotníky, oslava Světového dne v listopadu, běhy pro miminka do dlaně. Spolupracujeme s Českou neonatologickou společností ČLS JEP. Jsme zakládajícím členem mezinárodní organizace EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants). Koordinujeme projekty: Mámy pro mámy, Pomáháme (ne)donošení, Běh pro miminka do dlaně. Ještě více o nás: https://www.nedoklubko.cz/