O nás:

Pomáháme osobám s demencí žít, ne přežívat. Lidé s demencí ztrácí rozumové a komunikační schopnosti i paměť. Postupně se rozpadá jejich osobnost. Jediným spolehlivým komunikačním kanálem zůstávají jejich smysly. Především s nimi pracuje vědecky podložená metoda Namaste care. Pomocí dotyku, laskavosti a zpomalení zkvalitňujeme péči o lidi s demencí, podporujeme pečovatele v náročné profesi a pomáháme rodinám užít si cenný čas se svými blízkými. Metodu Namaste care využívá devět zemí světa, oficiální ambasadorkou za ČR je od léta 2019 Simona Bagarová, zakladatelka projektu.

Ještě více o nás: www.namastecare.cz