O nás:

DEJME DĚTEM ŠANCI poskytuje komplexní pomoc konkrétním dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech po celé České republice a usnadňuje jim úspěšné začleňování do společnosti po opuštění dětských domovů. Od založení v roce 2011 jsme podpořili přes 3000 konkrétních dětí částkou přesahující 35 milionů korun. Spolupracujeme se 40 dětskými domovy po celé ČR. Ve čtyřech hlavních projektech organizace máme průběžně zapojeno více než 250 dětí. Naše projekty se vzájemně doplňují, navazují na sebe a dohromady poskytují dětem komplexní a efektivní pomoc. Většina našich projektů je ojedinělá a žádná jiná organizace je v tomto rozsahu nenabízí.

Ještě více o nás: www.dejmedetemsanci.cz