Váš příběh:

Rostya Gordon-Smith je zakladatelkou hnutí MINERVA21, jež klade velký důraz na posílení sebevědomí českých žen a mužů s heslem „Čeříme vodu“, a oslovuje ty, kteří chtějí na sobě pracovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti, spolupracovat a pozitivně ovlivňovat své okolí a společenské dění.

Rostya působí přes dvacet let v oblasti řízení lidí a rozvoje organizací nejen v Čechách, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Hong Kongu a v dalších zemích. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Rostya byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů a také patří mezi 20 nejvlivnějších žen v ČR. Spolu s Věrou Staňkovou publikovala knihu Úspěšně s kůží na trh.

Dopad Vašeho příběhu na okolí:

Posiluje sebevědomí žen a mužů vzděláváním, síťováním, vzájemnou podporou a společnými aktivitami, sdílení poznatků a zkušeností ve společenství Minervy21, vyzývá ženy i muže, aby se zapojili do společenského života a pozitivně ovlivňovali dění v celé společnosti.