Váš příběh:

Michaela je v první řadě hráčka, hraje s kartami, které jí život rozdá. Řádně jimi zamíchal na Vánoce 2017, kdy se Míša ocitla v nemocnici a vyslechla is diagnózu nevyléčitelné autoimunitní onemocnění: ulcerózní pankolitida v nejtěžším stádiu.

Celý svůj profesní život pracovala jako chemická inženýrka na různých technických pozicích v továrně P&G. S ohledem na svůj zdravotní stav a dva malé syny tušila, že vrátit se ke své původní profesi nebude lehké, ale odebrat se do invalidního důchodu nechtěla. Ještě s kapačkou v ruce absolvovala online rekvalifikační kurz softwarového testování na jedné americké univerzitě. Uvědomila si ale, že sedět celou pracovní dobu za obrazovkou počítače není nic pro ní

Řešení nečekaně nabídly moderní technologie. Její zdravotní stav se rychle zlepšil a velmi časté lékařské prohlídky nahradila aplikace v mobilu. Míša měla štěstí a byla zařazena do telemedicíského projektu IBD asistent, který umožňuje sledovat pacientův stav na dálku a predikovat případné jeho zhoršení.

Zásadní proměnou prošlo i Míšino pracovní prostředí. Zatímco byla na mateřské dovolené, společnost investovala do automatizace a digitalizace. Světové ekonomické fórum tuto českou továrnu označilo jako jednu z devíti továren budoucnosti na světě. Důsledkem toho bylo i to, že Míša mohla nastoupit na pozici Facility Managera továrny s úvazkem 60%. Její šéf s využitím nových digitálních nástrojů dokázal přetvořit velmi časově náročnou pozici na pozici flexibilní.

Dopad Vašeho příběhu na okolí:

Už od studií Míša zastává typicky mužské profese a otevírá je pro další ženy. Když před téměř 10 lety začínala ve výrobě, byla jediná žena- procesní inženýrka na oddělení. Dnes už ženy na této pozici zcela běžně pracují. Stejně tak později, když byla sama žena – projektová manažerka v regionálním inženýringu, lákala na tyto pozice studentky v rámci Women Engineering Day a některé z nich jsou dnes jejími kolegyněmi. Teď se snaží svým příkladem dokazovat, že se vyplácí vyjít vstříc maminkám a nabízet jim dlouhodobé zkrácené úvazky.

Její zaměstnavatel je v otázkách zaměstnávání žen velmi podporující a klade důraz na genderovou diverzitu. Míša hledá cesty, jak k podobným změnám inspirovat další zaměstnavatele. Na její cestě ji podporuje i její manžel, který zastává pozici technického ředitele v jedné nadnároní společnosti a i on hledá možnosti, jak upravit pracovní prostředí a pozice tak, aby je mohly zastávat muži i ženy.