Pavel Šnajdr

Vedoucí lékař na klinice Program Health Plus

Kdy a kde se můžeme potkat?

MENTORING Praha 10:40 - 11:40 hod. / 15:35 - 16:25 hod.

 

Téma „Přemíra stresu, poruchy spánku a syndrom vyhoření“

Přemíra stresu, poruchy spánku a syndrom vyhoření. Tři často zmiňované aktuální, možná civilizační problémy, které se ve svých projevech i příčinách zčásti překrývají.

Na našem setkání si každá účastnice bude moci krátkým sebehodnotícím testem ověřit, jaké má aktuálně riziko vyhoření i jak je na tom s kvalitou spánku.

Řekneme si, jaké jsou rizikové faktory těchto problémů a jaké jsou naopak faktory protektivní.  Probereme dostupné terapeutické možnosti, nefarmakologické i farmakologické. Dle zájmu můžeme debatovat i další medicínské otázky.

Budu se snažit zprostředkovat (tak, jak toho budu odborně schopen) objektivní pohled „evidence based medicine“, tedy „medicíny založené na důkazech. “  Vzhledem k specifičtějšímu zaměření této akce se pokusím popsat i rozdíly ve způsobu stonání mužů a žen.

Nakonec mohu nabídnout i subjektivní pohled z „druhé strany barikády “, pohled muže, který žije ve dvoukariérovém manželství a pracuje v oboru, který se vzhledem k jeho feminizaci právě dost zásadně proměňuje (se všemi pozitivy a negativy).

Bio

Vystudoval medicínu na 2.LF UK v Praze. První polovinu svého kariérního života strávil jako učitel anatomie na lékařské fakultě, kde se zabýval i výzkumem v oboru vývojové biologie (embryologie). Pak se mu zastesklo po klinické medicíně, do které se vrátil a nelituje, byť pravidelná výuka v malém rozsahu na lékařské fakultě ho stále baví. 

Aktuálně se vedle práce v ordinaci věnuje i organizaci zdravotnické péče na klinice Program Health plus. Spolu s kolegyněmi a kolegy se snaží v přátelském prostředí kliniky nabízet lékařskou péči na výši aktuálního stavu medicínského poznání, která ale neztrácí lidský rozměr a orientaci na osobnost pacienta.

Jeho samého před vyhořením chrání a nohama na zemi drží rodina, tedy manželka, která je také lékařka, a jejich tři synové.