Martina V. Kopecká

Farářka Církve československé husitské, psychoterapeutka a krizová interventka

Kdy a kde se můžeme potkat?

MENTORING Praha 10:40 - 11:40 hod. / MENTORING Brno 10:40 - 11:40 hod.

Téma „Unaveny soucitem? Na tenkém ledě mezi pomocí druhým a ztrátě respektu sám k sobě.“

Pocity vyčerpání se netýkají jen pracovníků v pomáhajících profesích a ve službě, zažít je může čas od času každý z nás nejen v práci, ale i v osobním životě. Projevy soucitu, empatie a ochota pomoci má také druhou stranu mince, tvář, o které se často nemluví. Tzv. „compassion fatigue“ – únava ze soucitu se týká terapeutů a všech, kteří jsou neustále připraveni naslouchat a pečovat, přistupovat ke klientům, kolegům a blízkým se zvýšenou měrou ochoty k nestandardním řešením. Jak se nestát bezmocným pomocníkem a zraněným ošetřujícím? Jak zas a znova nastavovat hranice, jak rozpoznat blížící se únavu z neustálé připravenosti pomáhat všem okolo nás. Jak je to s pomocí a naším lidským egem? Proč je zásadně důležité plnit krom přání ostatních i ta svá? Dotkneme se pojmů jako je „naučená bezmoc“, vnitřní koherence, Jungův archetyp léčitele, destruktivní altruismus a zkusíme také cvičení „vzteklé dítě“ (autorčino imaginární, ale vlastní).

 

Bio

Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve československé husitské, od roku 2021 vyslankyně dobré vůle, psychoterapeutka a krizová interventka. Vystudovala na Univerzitě Karlově teologii a pak ještě psychologii a speciální pedagogiku. V současném době pracuje na projektu dizertační práce. Jen díky zaměstnání v běžné velké firmě zjistila, co v životě dělat nechce a začala hledat svou vlastní cestu. Studium teologie se jí stalo velkou láskou, a tak se rozhodla jít za hlasem svého srdce a stát se duchovní. Nebyla to lehká cesta, ale dneska už ví, že to jinak být nemohlo. Jako farářka slouží Bohu i lidem, křtí, oddává, vyprovází na poslední cestě a slouží bohoslužby. Od roku 2013 je členkou ústředního výkonného výboru Světové rady církví. Papež František ji za její ekumenickou činnost vyznamenal medailí a pozval ji, aby se jako jediná vysvěcená žena – duchovní – zúčastnila biskupské synody ve Vatikánu. Dál se vzdělává, snaží se rozšiřovat obzory a učí se jezdit na kole. Nedávno dokončila psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch. Je nadšenou čtenářkou všech žánrů, píše blog o životě farářky dnešní doby Deník farářky, který vyšel knižně a na nějž navazuje knižní rozhovor Zpověď farářky, který vyšel letos v září. V poslední řadě pořadu Stardance dotančila až do finále, ale jak sama uvádí: “naštěstí jsem nevyhrála”. Nejvíc si odpočine v galerii na výstavě.

CO PRO VÁS ZNAMENÁ HOJNOST?

Hojnost není o kvantitě, o touze „mít co nejvíc“, ale mnohem spíše o vděčnosti za to, co máme, o sdílení, o pokoře. Mít něco znamená získat také odpovědnost, abychom s čímkoliv uměli dobře naložit. Teprve potom se budeme radovat z hojnosti.