Lenka Žlebková

Generální ředitelka Kongresového centra Praha, manažerka roku 2022 - vítězka v kategorii služby

Kdy a kde se můžeme potkat?

MENTORING Praha 10:40 - 11:40 hod. / 15:35 - 16:25 hod.

 

Téma „Srdce a rozum: Jak vytvořit silný tým a úspěšně transformovat firemní kulturu?“

Transparentnost, jasné hodnoty, otevřené vedení, podpora – i to může být návodem, jak získat stmelený tým a pracovní prostředí, kde se zaměstnanci cítí dobře a kde je lidskost v popředí i v nejtěžších okamžicích.

Lenka nechává dveře své kanceláře otevřené pro myšlenky, nápady i starosti všech zaměstnanců. Díky zápalu a schopnosti nadchnout pro společný cíl ostatní se jí a jejímu týmu daří snižovat uhlíkovou stopu centra, šetřit miliony na energiích, ale také generovat rekordní zisky.

Firemní kultura v Kongresovém centru Praha však dokázala, že silný a sjednocený tým není jen o pracovních úspěších, ale i o lidskosti a empatii. Zaměstnanci např. neváhali zůstat v práci přes noc a dvacet hodin budovat útočiště pro lidi prchající před válkou, když za okny centra viděli zvětšující se dav matek a dětí, které hledaly kousek bezpečí při svém útěku z Ukrajiny.

Jak takový tým vytvořit? A jak klíčovou roli hraje vedení společnosti v transformaci firemní kultury? Najděte inspiraci pro vlastní cestu.

Bio

„Změna je život” a “Co mě nezabije, to mě posílí” – to jsou motta Lenky, která se díky své dynamické životní strategii posunula z pokojské v americkém Chicagu do čela Kongresového centra Praha. Po stáži v Paříži a trainee programu v Americe pracovala jako produktová manažerka v CzechTourism, obchodní a marketingová ředitelka v President Hotel Prague, nebo jako ředitelka a později jako členka a místopředsedkyně představenstva v Prague Convention Bureau.

Do ředitelského křesla KCP usedla jen tři dny před vypuknutím pandemie, která kongresový průmysl zakonzervovala. Období restrikcí, zákazu setkávání se, rizika ztráty zaměstnanců i zisků dokázalo centrum pod Lenčiným vedením přetavit v opakovanou pomoc druhým, zelenou přeměnu Kongresového centra Praha, posílení týmového ducha a rekordní tržby. I díky tomu obdržela v roce 2023 cenu Manažera roku 2022 v kategorii Služby.

 

Co pro Vás osobně představuje hojnost v současném světě?

Hojnost je bohatství přítomného okamžiku. Právě dnes, teď a tady, je nabídkou neomezených příležitostí k růstu, mnoha nástrojů k osobnímu rozvoji, učení se a posouvání se vpřed. Z praktického hlediska vnímám hojnost jako fakt, že nám nic důležitého nechybí. Jsem vděčná, že jsem zdravá, mám zdravou a skvělou rodinu, mám práci, která mě naplňuje a mám tak možnost užívat si naplno každého dne, to je pro mě opravdová hojnost.

Kdybyste nebyla tam, kde jste nyní, kde byste byla?

Mé aktuální místo i identita nejsou náhodné. Šla jsem po cestě, na které jsem poslechla svůj instinkt a využila příležitostí, které se mi nabízely. Abych byla někde jinde, musel by mi život připravit jiné klíčové okamžiky. Jsem si však jistá, že bych za všech okolností byla tou jistou ženou, která miluje svou rodinu a všechny životní výzvy, snaží se být laskavá k druhým, je nadšenec a uvnitř žije touhou se neustále posouvat a formovat k lepšímu.