Kateřina Zapletalová

Spolumajitelka Moser

Kdy a kde se můžeme potkat?

8.3.2023 | 10:05 – 11:05 a 15:25 – 16:25 Praha

Téma

Rozum, tělo, duše

Jak nacházet životní harmonii a cítit se dobře?

„Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.“ —  Jan Amos Komenský 

Od mládí jsem pozorovala jak pohoda a zdraví fyzického těla ovlivňuje mysl a celkové vnímání spokojenosti. Později jsem si začala všímat a studovat také procesy v naší mysli a objevila jsem existenci duše. Zjistila jsem, že šťastně a spokojeně se můžeme cítit pouze pokud jsou v souladu všechny naše části.

Podělím se s Vámi o přístupy a techniky které jsem vyzkoušela a které mi pomohly a pomáhají na cestě k harmonii a porozumění sobě.

 

 

Bio

Kateřina je spolumajitelkou a členkou představenstva sklárny MOSER.  Je také majitelkou galerie DESIGNUM, která představuje současný český design a zakladatelkou Nadačního fondu Flaminia, který podporuje projekty zaměřené na duševní zdraví.

Zastává myšlenku, že pro dosažení úspěchu a spokojenosti je nutná vyváženost mezi všemi stránkami osobnosti. Nezáleží jen na intelektuálních schopnostech ale také na tělesné zdatnosti, emocionální vyrovnanosti a ve spirituální rovině na vědomí hlubšího smyslu.

Vystudovala učitelství na Fakultě tělesné výchovy a sportu a anglistiku na Filosofické fakultě University Karlovy. Od roku 1993 pracovala v oblasti prodeje a marketingu v mezinárodních firmách. Po narození dětí vystudovala interiérový design a otevřela galerii Designum. Od roku 2016 působí ve sklárně Moser.

Kateřina žije v Praze, je mámou 3 dětí, aktivně se věnuje sportu a zdravému životnímu stylu.