Jaroslava Rezlerová

Generální ředitelka ManpowerGroup

Kdy a kde se můžeme potkat?

8.3.2023 | 10:05 – 11:05 a 15:25 – 16:25 Praha

Téma

Může být sebeprosazování pro ženy riskantní?

 
Znáte to rčení, kdyby ženy projevovaly vyšší sebevědomí, bylo by jich více na vedoucích pozicích. Často se nám ale ve firmách rozmáhá impression management – ti, kteří mluví nejhlasitěji, nebo se bez ostychu předvádějí, mají tendenci postupovat v kariéře rychleji než tiše talentovaní zaměstnanci, kteří se soustředí na práci, jsou pokorní a diskrétní.
Máme tedy žádat po ženách, aby byly méně skromné, a aby napodobovaly vítané mužské vlastnosti?
Vzhledem k tomu, že většina vlastností, které byly identifikovány jako ty, které zvyšují výkonnost vedoucích pracovníků, jsou tradičně ženské vlastnosti (např. empatie, sebeuvědomění, pokora, altruismus, integrita, sebeovládání a emoční inteligence jsou u žen vyšší než u mužů), je škoda, že kulturní normy a evoluce mění ženy v muže spíše než naopak.
Co kdyby se nám podařilo přimět méně žen, aby napodobovaly muže, a více mužů, aby napodobovali ženy? Jaká je vaše zkušenost se sebeprezentací a sebepropagací?
Těším se na setkání u mentoringového stolu!

Bio

Od roku 2001 je generální ředitelkou ManpowerGroup, největší recruitmentové společnosti v ČR s obratem 4 mld. Kč, která najde každý rok prostřednictvím 35 poboček práci pro 24.000 lidí.

Jaroslava Rezlerová je zakládající členkou a prezidentkou Asociace poskytovatelů personálních služeb – APPS, sdružující největší personální a pracovní agentury. Asociace se významně podílí na změně legislativy pracovního práva směrem k větší otevřenosti a flexibilitě a snaží se vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil.

Je viceprezidentkou People Management Fora – profesní neziskové organizace pro personalisty, která sdružuje největší tým profesionálů v oblasti lidských zdrojů v ČR.

Od roku 2018 je členkou představenstva Americké obchodní komory.

V roce 2019 se umístila na 3. místě v kategorii TOP manažerka v žebříčku TOP ženy Česka.