Jan Benda

Psycholog a psychoterapeut

Kdy a kde se můžeme potkat?

Praha 8. 3.2023
13:30 – 14:10 | Panel: Mindfulness a (kontrovezní) sebeláska
15:25 – 16:25 | Mentoringový stůl 

Téma

Jedním slovem? Mindfulness…

Mindfulness

Životní spokojenost, emoční inteligence, tvořivost, výkonnost, zvládání stresu, leadership – to vše jsou schopnosti, k nimž nelze dospět jen na základě racionálního porozumění. Nejsou to vědomosti, které si stačí nějak zapamatovat. Nelze je vymyslet. Dokonce právě naopak! Máme-li si tyto schopnosti osvojit, potřebujeme se naučit myšlenky na chvíli zcela zastavit a „jen“ bedlivě pozorovat, co v nás probíhá v přítomném okamžiku. Potřebujeme rozvinout schopnost tzv. všímavosti (mindfulness).

Dnes existuje bezpočet výzkumů dokládajících, že rozvíjení všímavosti mění náš mozek (nejen z hlediska procesů, ale mění se i struktura mozku!), i výzkumů dokládajících vliv všímavosti (mindfulness) na zvládání stresu, duševní i fyzické zdraví, osobní pohodu, flexibilitu, kreativitu, pracovní angažovanost či schopnost vést druhé.

Životní spokojenost, emoční inteligence, tvořivost, výkonnost, zvládání stresu, leadership – to vše jsou schopnosti, k nimž nelze dospět jen na základě racionálního porozumění. Nejsou to vědomosti, které si stačí nějak zapamatovat. Nelze je vymyslet. Dokonce právě naopak! Máme-li si tyto schopnosti osvojit, potřebujeme se naučit myšlenky na chvíli zcela zastavit a „jen“ bedlivě pozorovat, co v nás probíhá v přítomném okamžiku. Potřebujeme rozvinout schopnost tzv. všímavosti (mindfulness).

Bio

Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), terapie zaměřené na emoce (EFT), terapie zaměřené na soucit (CFT) a řadou dalších kurzů. Ve své práci však čerpá i ze zkušeností se změněnými stavy vědomí a z intenzivní meditační praxe.

Dlouhodobě se věnuje především využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii a seberozvoji, ale i v managementu a leadershipu. 12 let působí jako lektor soft-skills v nadnárodních korporacích. 18 let pracuje jako psychoterapeut. 20 let medituje.

Rád cestuje do jihovýchodní Asie. Nějakou dobu žil i jako buddhistický mnich na Srí Lance. Téma Mindfulness nyní vyučuje na FF UK v Praze. Věnuje se i vědeckému výzkumu v této oblasti. Pro nakladatelství Portál napsal knihu „Všímavost a soucit se sebou“.

„Pomáhám lidem žít šťastný a spokojený život, odhalovat a využívat vlastní potenciál, nalézt v životě smysl, moudrost i nadhled a humor. Provázím klienty na cestě za poznáním sebe samých. Skrze krize a úskalí k nalezení lásky a soucitu k sobě i k druhým. Vydejte se se mnou na tuto cestu, po níž kráčet znamená žít. Pojďte se nadechnout a roztáhněte křídla. Cesta existuje.“

 

https://www.jan-benda.com/