Helena Horská

Členka správní rady Raiffeisenbank

Kdy a kde se můžeme potkat?

Praha 8. 3. 2023

10:05 – 11:05 a 15:25 – 16:25  Mentoringový stůl

 

Téma

Jak se bude dařit ekonomice a jak se bude dařit nám? Existuje udržitelný růst?

Mým posláním je vidět do budoucnosti. Ze střípků informací a faktů poskládat celistvý obrázek o ekonomice a jejich aktérech. Proč nepropadám panice, když vyhlídky zrovna nezáří růžově? Proč mým osobním mottem je, že „život patří připraveným“? Pojďme diskutovat fakta a souvislosti, kterým není v médiích věnován dostatečný prostor, a Vás naopak zajímají.

Bio

V současné době zastává Helena pozici hlavní ekonomky Raiffeisenbank v Praze a vede tým Economic Research. Zároveň se v lednu 2022 stala ekonomickou poradkyní premiéra Petra Fialy, aktivně se podílela na ekonomickém think-thank projektu „Alter-Eko“ a přednáší ekonomii na univerzitách. Je aktivní členkou nezávislé platformy KoroNERV20 a iniciativy #ministrzdraví usilující o prodloužení délky života ve zdraví na úroveň severských států. Všechno nové a neznámé v oblasti měnové politiky je pro ni vzrušující. Časopis Forbes ji opakovaně řadí mezi 150 nejvlivnějších žen Česka. Je to akční máma dvou dětí a relax často nachází ve sportu. Můžeme ji potkat na golfovém hřišti nebo v přírodě. Její energie je strhující a často se jí daří přenést ji i na své okolí.