Danuše Nerudová

Ekonomka, profesorka, emeritní rektorka a kandidátka na prezidentku

Kdy a kde se můžeme potkat?

Praha 8.3.2023 | 9.19 – 9:59 | Forbína 

Téma 

S Danuší Nerudovou se setkáte v Praze, úvodním panelu Forbína, kde vystoupí společně s herečkou a moderátorkou Terezou Kostkovou. 
O čem to bude?

Bio

Danuše Nerudová je ekonomka, profesorka a emeritní rektorka Mendelovy univerzity v Brně (2018–2022). Byla zvolena jako historicky první žena ve vedení univerzity a zároveň nejmladší rektorka. Během jejího působení v čele instituce získala Mendelova univerzita jako první vysoká škola v České republice HR Award, ocenění za vytváření rovných příležitostí a transparentnost v oblasti řízení lidských zdrojů. Univerzita prošla pod jejím vedením významnou modernizací a změnami, které si pro své funkční období D. Nerudová vytyčila za cíl, a proto se v roce 2021 rozhodla neusilovat o funkci rektorky podruhé.

V rámci svého profesního působení se věnuje tématu daní, jejich harmonizaci s evropským právem, důchodům či rovným příležitostem žen a mužů. Získala řadu mezinárodních i politických zkušeností. Od roku 2018 předsedala Komisi pro spravedlivé důchody, která předložila návrh důchodové reformy se širokou odbornou i politickou shodou. Ačkoli Komise vznikla za předchozí vlády, návrh reformy převzala většina stran do svých volebních programů a nová vláda jej zahrnula do programového prohlášení. Během první vlny Covid-19 společně s dalšími odborníky založila občanskou expertní iniciativu KoroNERV-20, která dávala politikům konkrétní doporučení, jak efektivně bojovat s dopady pandemie.

S manželem Robertem mají dva syny a žijí v Brně.