Hold Up Nadační fond

O nás: Smyslem Nadačního fondu HOLD UP je poskytovat matkám těžce nemocných dětí v nemocnicích klasické a alternativní terapeutické služby, pohybové a tvůrčí aktivity zdarma. Tomuto účelu slouží fundraisingové aktivity směrem k právnickým i fyzickým osobám....

Namaste care

O nás: Pomáháme osobám s demencí žít, ne přežívat. Lidé s demencí ztrácí rozumové a komunikační schopnosti i paměť. Postupně se rozpadá jejich osobnost. Jediným spolehlivým komunikačním kanálem zůstávají jejich smysly. Především s nimi pracuje vědecky podložená metoda...

yourchance o.p.s.

O nás: yourchance realizuje tři projekty celorepublikové a v dnes už i mezinárodní působnosti. Smyslem našeho fungování je prosazování potřebných změn v oblasti: – kultivace výuky finanční gramotnosti (měníme systém a obsah výuky, učíme učitele, rodiče i žáky)...