VŠEM ŽENÁM v Brně

13. 6. 2019 Courtyard by Marriott Brno

Čas Tulipánový sál Konvalinkový sál
09.00-09.45 MENTORINGOVÉ STOLY – kulaté stoly s ambasadorkami a významnými osobnostmi
09.50-09.55 Uvítání zakladatelkou festivalu Petrou Janíčkovou, představení moderátorů: Renata Drossler
09.55-10.25 Tonya Graves
10.40–11.25

INSPIRACE

Libor Hoření, Jarmila Doležalová, Antonín Kábele, Milan Hejný, Dita Přikrylová

SELF BRANDING workshop

Rostya Gordon Smith

 11.40-12.25

ŽENY NA OKRAJI SPOLEČNOSTI

Gabriela SlovákováVeronika Jonášová, Halina Šimková

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Margit Slimáková

12.25-13.40 OBĚD
13.40-14.25 MENTORINGOVÉ STOLY
14.40-15.25

PARTNERSTVÍ A SEXUALITA

Laura Janáčková

15.40-16.25 Jakub Kohák, Sandra Silná
16.25-16.40

GRAND CLOSING

Tombola, Dopis sobě

16.40-17.30 NEFORMÁLNÍ NETWORKING

HOSTÉ